ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 5 [մաս 1] – 2019

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 5 [մաս 2] – 2019

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 6 – 2020

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ 8 – 2017

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ 9 – 2018