Կոշիկի տուփի պատվեր
Տուփի տեսակը, փակվող մասը և հիմքը
Չափը 220*320*120 մմ, փակվող մասը 35 մմ
Բռնակը ժապավենով կամ պարանով, 8 մմ լյուվերսներ 4 տեղում
Պատրաստման եղանակը, ձևավոր դանակով դակում
Տպագրության եղանակը, օֆսեթ տպագրություն Heidelberg SM-74 սարքավվորումով
Սոսինձը՝ ՊՎՔ (էմուլսիա)