Գիրք կարդալը օգնում է ընդլայնել բառապաշարը, բարձրացնել գրագիտությունը, ինչպես նաև զարգացնել մտահորիզոնն ու երևակայությունը: Կանոնավոր ընթերցանությունը բարելավում է հիշողությունն ու տեքստային տեղեկատվության ընկալումը, ինչը շատ է օգնում սովորելիս։