Հաջողության մեկ տոկոսը քո աշխատանքն է, որը  99% անհաջողությունների վերլուծման արդյունքն է։

Սոյչիրո Հոնդա