«Անտարես» ընկերությունը Մարտիրոս Սարյանի թանգարանի պատվերով իրականացրել է ՉԱՐԵՆՑ – ՍԱՐՅԱՆ ժողովածուի տպագրությունը։

ՉԱՐԵՆՑ – ՍԱՐՅԱՆ ժողովածուում ներառված են Մարտիրոս Սարյանի և Եղիշե Չարենցի ստեղծագործական կապերի և մտերմության մասին հոդվածներ հուշեր և այլ նյութեր։

Պատկերագիրքը տպագրված է ֆրանսիական Condat ընկերության Contrast տեսակի թղթով։

Կազմը՝ Gruppo Cordenons,

Տպագրությունը՝ 4х4, օֆսեթ պաշտպանիչ շերտով, Հեյդելբերգ ընկերության տպագրական սարքով։

Կազմարարությունը՝ Զեկինի ընկերության սարքերով։