Description

Գիրքն ամփոփում ու ամբողջական պատկերացում է տալիս տարբեր աղբյուրներում ցրված հայ հին առասպելների ու վեպերի մասին։ Հեղինակը միանգամայն հարազատ է մնացել սկզբնաղբյուրների տվյալներին, անգամ դրանց ոճին ու մտածողությանը։ Կատարվել են մի այն տարբեր աղբյուրներով ավանդված միևնույն զրույցի տարբերակների համադրումներ, միևնույն զրույցում անհարկի կրկնվող մտքերի, առանձին մոտիվների հապավումներ, որոշ միջադեպերի, անգամ առանձին սյուժեների, կրոնաբարոյախոսական ավելորդ մեկնաբանությունների կրճատումներ՝ նպատակ ունենալով հնարավորին չափ պահել ու պահպանել տվյալ զրույցի, պատումի կամ կերպարի նախնական, բուն ավանդական նկարագիրը։

ISBN: 9789939761596

Էջեր՝ 244

Կազմը՝ կոշտ

Լեզու՝ հայերեն

Չափսը՝ 23×20.6

Հրատարկման տարեթիվ՝ 2019