Description

Տեղեկատվության հավաստիության գնահատման եվ ոչ վերբալ վարքի հոգեբանություն
Գրիգոր Բադալյան


Սույն աշխատությունը նվիրված է հաղորդակցման վերբալ և ոչ վերբալ համակարգերին ու դրանց միջոցով փոխանցվող տեղեկատվության հավաստիության գնահատմանը: Նկարագրված մեթոդները յուրացնելով` կարող եք տեղում գնահատել նպատակային անձի հուզական վիճակը, արտահայտած ու չարտահայտած մտքերը և իրական վերաբերմունքը ցանկացած հարցի վերաբերյալ: Մարդուն «կարդալով»՝ կարող եք ոչ միայն գնահատել նրա ներկա վիճակը, կանխատեսել նրա հետագա վարքը, այլև աննկատ կերպով կառավարել նրան:Աշխատության մեջ հավաքագրված են ինչպես սույն ուսումնական ձեռնարկը կազմողի, այնպես էլ տվյալ խնդրին առնչվող մասնագետների մոտեցումները։ Ներկայացված բոլոր մեթոդներն ունեն
գործնական բնույթ և նպատակ։Աշխատության հիմնական նպատակն է սովորեցնել ընթերցողին կարողանալ նկատել մարդու ոչ վերբալ վարքի ակնհայտ և քողարկված դրսևորումները։

ISBN: 978-9939-76-735-2
Էջեր՝ 336
Կազմը՝ կոշտ
Լեզու՝ հայերեն
Չափսը՝ 15×23

Տպագրվել է՝ 2021


ՊԱՏՎԻՐԵԼ