Description

Քերթողաբոյլ
Արքմենիկ Նիկողոսյան


Ժողովածուն ամփոփում է արեւմտահայ բանաստեղծութեան մօտ 100 տարուա համապատկերը՝ 10 քերթողների լաւագոյն քերթուածներով: Ստեղծագործութիւնները ներկայեացուած են բնագրային ուղղագրութեամբ, ինչը շատ կարեւոր յանգամանք է՝ դրանց թէ՛ պատկերային, թէ՛ յատկապէս տաղաչափական իւրահատկութիւնները ինչպէս յարկն է ընկալելու համար:

ISBN 978-9939-51-400-0
Էջեր՝ 208
Կազմը՝ կոշտ
Լեզու՝ հայերեն
Չափսը՝ 13.5×24

Հրատարակվել է՝ 2012


ՊԱՏՎԻՐԵԼ