Description

Խենթը
Րաֆֆի


Րաֆֆու «Խենթը» հանրահայտ վեպի այս հրատարակությունն իրականացվում է գրողի երկերի 12-հատորյակի տեքստերի հիման վրա (պատրաստել է Խ.Սամվելյանը)։
Կատարվել են աննշան սրբագրումներ և ուղղումներ:

ISBN: 978-9939-76-528-0
Էջեր` 372
Կազմը` կոշտ
Չափսը` 14.5×20
Թիվ՝ 2020


ՊԱՏՎԻՐԵՔ