Description

Սամվել
Րաֆֆի


Րաֆֆու «Սամվել» պատմավեպի սույն հրատարակությունը  առաջին անգամ ներկայացնում է 1888 թ.՝ գրողի կենդանության օրոք և նրա վերահսկողությամբ տպագրված բնագիրը՝ առանց որևէ միջամտության, ուր առավելագույնս պահպանված են գրողի բոլոր ուղղագրական ձևերը, կետադրությունը, ինչպես նաև 1888 թ. հրատարակության ձևաչափը։ Վեպի բնագրին կից ուսումնասիրության մեջ, ծանոթագրություններում և մեկնություններում փորձ է արվել ներկայացնելու այն մեծածավալ  աշխատանքը, որ կատարել է գրողը պատմավեպը գրելու նախապատրաստական շրջանում, ինչպես նաև վերլուծվել են այն սկզբունքները, որոնցով Րաֆֆին առաջնորդվել է աղբյուրներից քաղված տեղեկությունները մշակելու և գեղարվեստական համակարգում օգտագործելու ընթացքում։

ISBN: 978-9939-76-718-5
Էջեր՝ 478
Կազմը՝ կոշտ
Լեզու՝ հայերեն
Չափսը՝  16.5×23.5

Հրատարակվել է՝ 2021


ՊԱՏՎԻՐԵԼ