Description

Կայարան
Արքմենիկ Նիկողոսյան


Ժողովածուն ներառում է 20–րդ դարի 60–ական թվականներից մինչև դարավերջ ժամանակահատվածում ստեղծված հայ պատմվածքի լավագույն նմուշների ընտրանի: 21 հեղինակից ընտրված է մեկական պատմվածք` ժանրի մոտ կեսդարյա զարգացման համապատկերը կամ ժանրի պատմության հերթական ԿԱՅԱՐԱՆԸ հնարավորինս ամբողջական ներկայացնելու համար: Հեղինակների համառոտ կենսագրականները վերցված են ԼԻՏՈՊԵԴԻԱ բանասիրության էլեկտրոնային հանրագիտարանից՝ www.litopedia.org.

ISBN 978-9939-51-401-7
Էջեր՝ 232
Կազմը՝ կոշտ
Լեզու՝ հայերեն
Չափսը՝ 13.5×24

Հրատարակվել է՝ 2012


ՊԱՏՎԻՐԵԼ