Description

Մարզաշապիկներ և կոստյումներ
Դեյվիդ Փերիշ


Պատասխանատվություն՝ թեև ամեն ինչ արվել է հրատարակման պահի դրությամբ այս գրքում պարունակվող տեղեկատվության ճշտությունը ապահովելու համար, ընթերցողին խորհուրդ է տրվում ստուգել, թե արդյոք ներկայացված տեղեկատվությունը չի՞ ենթարկվել փոփոխության գրքի տպագրությունից հետո: Այս գրքում պարունակվող տեղեկատվությունը ընդհանուր բնույթի է: Հեղինակը և հրատարակիչը չեն կարող որևէ պատասխանատվություն կրել այդ տեղեկատվության առևտրային կամ այլ բնույթի օգտագործման դեպքում, ինչպես նաև սխալների կամ բացթողումների համար: Գրքում պարունակվող տեղեկատվությունը չպետք է դիտարկվի որպես մասնագիտական բնույթի խորհուրդ: Հարկ է, որ ընթերցողը քննարկի այդ տեղեկատվությունը մասնագետ-խորհրդատուի հետ:

Այս հրատարակության մեջ արտահայտված գաղափարները հեղինակինն են և չեն կարող անպայմանորեն արտացոլել հրատարակչության տեսակետները:

ISBN: 978-9939-76-148-0
Էջեր` 112
Կազմը` փափուկ
Չափսը` 16.5 × 23.5
Թիվ՝ 2017


ՊԱՏՎԻՐԵՔ