Description

Խաչագողի հիշատակարանը
Րաֆֆի


Րաֆֆու «Խաչագողի հիշատակարանը» հանրահայտ վեպի այս հրատարակությունն իրա կա նաց վում է գրողի երկերի 12-հատորյակի տեքստերի հիման վրա (պատրաստել են Խ.  Սամվելյանն ու Գ. Գասպարյանը): Կատարվել են աննշան սրբագրումեր և ուղղումներ:

ISBN: 978-9939-76-529-7
Pages: 428
Cover: Hard
Format: 14.5×20

Published by “Antares”, 2020


ՊԱՏՎԻՐԵՔ