Description

Ավետիս Զիլջյան: Ալքիմիկոսի ոսկե ափսեն


Մենք սովոր ենք հարվածային գործիքների մեջ ծնծղաներ տեսնել, լսել դրանց ձայնը երաժշտության կատարման ընթացքում։ Իսկ ինչպե՞ս են դրանք ստեղծվել։ Ո՞վ է եղել ծնծղա ստեղծող այդ հմուտ վարպետը։
Վաղուց, շատ վաղուց, մի քանի հարյուր տարի առաջ՝ 17-րդ դարում, Թուրքիայում Ավետիս անունով մի մարդ էր ապրում..

ISBN: 978-9939-76-874-8
Էջեր՝ 32
Կազմը՝ կոշտ
Չափսը՝ 20×21

Հրատարակվել է՝ 2022


ՊԱՏՎԻՐԵՔ