Description

Փոքրիկ ոստիկանը


Ուզու՞մ եք Ձեր երեխաները սովորեն անվնաս երթևեկել: Ոստիկան Հայկի հետ նրանք կսովորեն ճանապարհային երթևեկության կանոնները:

ISBN: 978-9939-51-607-3
Էջեր՝ 16
Կազմը՝ կոշտ
Լեզու՝ հայերեն
Չափսը՝ 22×29

Հրատարակվել է՝ 2014


ՊԱՏՎԻՐԵԼ