Description

Վէրք Հայաստանի
Խաչատուր Աբովյան


Ժողովածուն ընդգրկում է հայ նոր գրականութեան հիմնադիր Խաչատուր Աբովեանի «Վէրք Հայաստանի, Ողբ հայրենասիրի» պատմական վէպը։ Վէպի բնագիրը լոյս է տասնում հեղինակային ուղղագրությամբ։ Հրատարակութիւնն ունի առաջաբաններ, ծանօթագրութիւններ, բառարան, մատենագիտական տեղեկանքներ։

ISBN: 978-9939-76-741-3
Էջեր՝ 384
Կազմը՝ կոշտ
Լեզու՝ հայերեն
Չափսը՝  16.5×23.5

Հրատարակվել է՝ 2021


ՊԱՏՎԻՐԵԼ