­
Balzak---Gndapet-Shaber
Amirejibi---Datha-Tutashkhia
Kortasar---Deghin-Tsaghik
Hovsepyan---Du-Haskacar-Indz
Khanjyan---Lur-Chka
Raffi---Khachagoghi-Hishatakarane
Raffi---Khente
Dyuma-Vordi---Kameliazard-Tikine
Stendal---Karmire-yev-Seve
Totovents---Hin-Hrovmeakan-Janaparhi-vra
Armen---Heghnar-Aghbyur
Muzil---Hing-Kin
Austen---Hpartutyun
London---Martin-Iden
Shirvanzade---Patvi-Hamar
Hovsepyan---Sermnacannere chveradardzan
Lem---Solaris
Kortasar---Vitchakakhagh
Flober---Tikin-Bovari
Fedin---Qaghaqner-yev-Tariner
Shirvanzade---Chaos
Khayam---Qaryakner
Kazandzakis---Qristose-Krkin-e-Khachvum