ԳՐՔԵՐ (pdf)
ՖԻԶԻԿԱ 8 [մաս 1] – 2019
ՖԻԶԻԿԱ 8 [մաս 2] – 2019

ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿՆԵՐ
[1] Ճնշումը գազերում և հեղուկներում
[2] Գազի ճնշումը
[3] Թեք հարթություն
[4] Ծանրամարտ
[5] Ճոպանով բեռ բարձրացնելը
[6] Հիդրավլիկ արգելակի կառուցվածքը